Projektbilder

Selma Lagerlöfs Torg, Göteborg
Mossholmen, Tjörn
Mossholmen, Tjörn
Västra Gatan, Kungälv
Västra Gatan, Kungälv
Hovås Höjd, Göteborg
Kv. Spina, Mölndal
Ragnar Thorngrens gata, Mölndal
Mölndals Sjukhus, Mölndal
Tunnbindaregatan, Kville-Göteborg
Engelbrektsgatan, Göteborg
Björkhöjdsgatan, Göteborg
Gamlestadsvägen 18, Göteborg
Januarigatan, Göteborg